KARDEŞİN EVDE HUZURSUZLUK YARATMASI NEDENİYLE TEDBİR TALEBİ

KARDEŞİN EVDE HUZURSUZLUK YARATMASI NEDENİYLE TEDBİR TALEBİ

KARDEŞİN EVDE HUZURSUZLUK YARATMASI NEDENİYLE TEDBİR TALEBİ


kardeşin evde huzursuzluk yaratması nedeniyle tedbir talebiKARDEŞİN EVDE HUZURSUZLUK YARATMASI NEDENİYLE TEDBİR TALEBİ

KARDEŞİN EVDE HUZURSUZLUK YARATMASI NEDENİYLE TEDBİR TALEBİ

KAYSERİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

ŞİKAYETÇİ :  
VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN
KARŞI TARAF :  
KONU : 4320 SAYILI AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI TALEBİ
AÇIKLAMALAR :  

1- Müvekkilim ile davalı karşı taraf kardeş olup, aynı adreste anneleri, babaları ve diğer kardeşleri ile yaşamaktadırlar. Müvekkilim ile davalı aynı anne ve babanın müşterek çocuğu olup, tam kan soy kardeşlerdir.

2- Davalı taraf, müvekkilimin ablası olup; kendisinin alkol, pro, nargile, sigara ve kumar alışkanlığı bulunmaktadır. Üstelik davalı kadın olmasına rağmen gece üçlerden dörtlerden önce eve gelmemektedir. Davalı çalışmadığı gibi müvekkilimin maaşını her ay elinden zorla almaktadır. Müvekkilim maaşının neredeyse yüzde seksenini ablasını vermek zorunda kalmaktadır. Çünkü müvekkilim maaşını ablasına vermediği zaman, ablası evde kaos yaratmakta ve huzursuzluk çıkarmaktadır. Bu durum öyle bir hale gelmiştir ki, diğer kardeşlerin evde huzurla yaşaması imkansız hal almıştır. Anne ve baba da ablanın bu yaşantısından yılmıştır.

3- Davalı abla gün içerisinde durduk yere aile bireylerine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaktadır. Aile bireylerinden anne ve baba üzüntüden hastalık sahibi olmuştur. Diğer kardeşler ise bu problemlerden ötürü eğitim hayatlarına konsatre olamamaktadırlar.

4- Açıklanan bu nedenlerle 4320 sayılı yasa uyarınca davalının diğer aile bireylerinin yaşamakta olduğu konuta gelmemesi, bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli tedbirlerin alınması için bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN VE SAİR MEVZUAT
HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları, doktor raporları, nüfus kaydı ve her türlü sair delil
İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan ve re'sen dikkate alınacak nedenlerle aile içi psikolojik ve fiziksel şiddetin doğmaması gerekli tedbir kararlarının verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN