İPTAL DAVASI-İPTAL DAVASI ÖNCESİ KURUMA YAPILAN BAŞVURU

İPTAL DAVASI-İPTAL DAVASI ÖNCESİ KURUMA YAPILAN BAŞVURU

İPTAL DAVASI-İPTAL DAVASI ÖNCESİ KURUMA YAPILAN BAŞVURU


İPTAL DAVASI-İPTAL DAVASI ÖNCESİ KURUMA YAPILAN BAŞVURU

 

YAHYALI BELEDİYESİNE

 

 

İSTEMDE BULUNAN : 

 

VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

KONU : Müvekkilin Yahyalı Belediyesinde memuriyete alınmasına ilişkin talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR : 

 

SAYIN YAHYALI BELEDİYESİ;

 

Müvekkil, İstanbul Kartal 23 Komando Tugayında uzman çavuş olarak görev yapmıştır. Müvekkil uzman çavuş olarak 7 yıl 4 ay 19 gün görev yaptıktan sonra, kızı Nisa Beren ********'nin rahatsızlığından dolayı görevini bırakmak zorunda kalmış ve sözleşmesini kendi isteği ile feshetmiştir. Ardından Kayseri'ye dönen müvekkil yeni iş arama yoluna koyulmuştur.

Müvekkil, uzman çavuş olduğundan ve belirli bir süre dahilinde aktif görev yapmış olduğundan müvekkilin memurluğa geçiş hakkı bulunmaktadır. Uzman çavuş mesleğinden memurluğa geçiş durumunun gerçekleşebilmesi için, uzman çavuş olarak belli bir süre dâhilinde aktif görev yapılması zorunluluğu vardır ve bu süre kanunda 7 yıl olarak belirlenmiştir. Yani 7 yıl boyunca uzman çavuş olan bir kimse, açık kadroların olması ve kadronun koşullarını sağlaması halinde görevinden çekilerek memur olarak iş hayatına devam edebilir. Müvekkil de bu 7 yıl aktif olarak görev yapma şartını sağladığı için açık kadroların bulunduğu yerlere başvurmuştur.

3269 UZMAN ERBAŞ KANUNU 

(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/14 md.) Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 inci maddesinin son fıkrasında "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 6.6.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 No'lu Tebliğde; "3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." denilmektedir.

Müvekkil, kurumunuzda mevcut boş memur kadro unvanlarından durumuna uygun olanın varlığı halinde 657 sayılı Kanunun 92 maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca bulunan açık kadroya atanmak istemiş ve bu hususta Yahyalı Belediye Başkanı ********** ile görüşme gerçekleştirmiştir. Yahyalı Belediye Başkanı ***************'ün belediyede boş kadro olduğunu ve müvekkilin orada başlayabileceğini söylemesi üzerine; müvekkil gerekli belgeler ile Yahyalı Belediyesine başvuru yapmıştır. 

02.09.2022 tarihinde bütün evraklar tamamlanarak tarafınıza teslim edilmiştir. Tarafınızca, müvekkile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne arşiv araştırması için yazı yazılacağı söylenmiştir. 12.10.2022 tarihinde evrakların tamamlanmış olduğunda ilişkin Yahyalı Belediyesi insan kaynakları müdüründen müvekkile mesaj gönderilmiştir. Müvekkile gönderilen mesaj içeriği, müvekkilin devam eden yargılaması bulunduğu için memuriyete alınamayacağına ilişkindir. 

Ancak o tarihte bahse konu dosyada müvekkil şüpheli konumundadır ve henüz kesin hüküm dahi alınmamış, dosya istinaf sürecindedir. Yani müvekkilin, henüz daha kovuşturma aşamasında olan bir dosya sebebiyle memuriyete alınma hakkı ihlal edilmiştir. Tarafınızca memuriyete engel bir durumun bulunup bulunmadığı dahi araştırılmadan, müvekkilin masumiyet karinesi ihlal edilerek; müvekkilin kurumunuza yaptığı başvuru reddedilmiştir. ZİRA İSTİNAFTA OLAN BAHSE KONU DOSYADA MÜVEKKİLİN BERAATİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Müvekkil Türk Silahlı Kuvvetlerinde onur ve şerefi ile görevini ifa etmiş ve 7 yıldan fazla uzman çavuş olarak görev yapmıştır. Çevresinde sayılan ve sevilen bir kişilik olmakla birlikte daha öncesinde hiçbir suça karışmamıştır. Tarafınızca bahane edilerek müvekkilin memuriyetine engel gösterdiğiniz, müvekkilin taraf olduğu davalardan birisinde müşteki durumunda olup, diğer dosyası alacaklı konumda olduğu hukuk dosyasıdır. Bir diğer dosyada ise daha önce de değindiğimiz gibi müvekkil beraat etmiştir. MÜVEKKİLİN HİÇBİR ŞEKİLDE ADLİ SİCİL SABIKA KAYDI YOKTUR.

Müvekkile mevcut durumla ilgili tarafınızca dönüş dahi yapılmamış olup; müvekkil tarafınıza mesaj atarak arşiv araştırmasının olumsuz geldiğini öğrenmiştir. Müvekkil, evli ve iki çocuk babası olup; bu süreçte sizden cevap beklerken hem maddi hem de manevi zorluklar yaşamıştır. Tarafınızca dönüş yapılmadığı gibi bir de müvekkilin hakkı olan memuriyete alımına ilişkin başvurunun tarafınızca reddedilmesi müvekkile adeta şok etkisi yaratmıştır.

Açıkladığımız tüm nedenlerle; kurumunuzda mevcut olan boş memur kadro unvanlarından durumuma uygun olanına 657 sayılı Kanunun 92 maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca müvekkilin atamasının yapılmasını talep etmekteyiz. Aksi taktirde yasal yollara başvuracağımızı bildirmek isteriz.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan hususlarla birlikte, müvekkilin Yahyalı Belediyesine yapmış olduğu memuriyete alınmasına ilişkin olarak başvurunun kabul edilmesiyle birlikte müvekkilin göreve başlamasına ilişkin gereğinin yapılmasını Sayın Yahyalı Belediyenizden arz ve talep ederiz.

 

İSTEMDE BULUNAN VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN