İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


idari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneğiİDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi, bir idari makamın aldığı bir karara karşı itiraz etmek isteyen bir birey veya kurum tarafından yazılan resmi bir başvuru mektubudur. Bu dilekçe, idari işleme yönelik hukuki bir sürecin başlatılmasında önemli bir adımdır ve belirli bir düzenlemeye ve idari prosedürlere uygun olarak hazırlanmalıdır. İşte bir idari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneği:

 

[Adınız ve Soyadınız][Adresiniz][Telefon Numaranız][E-posta Adresiniz]

 

[Tarih]

 

[İlgili İdari Makamın Adı][Adresi][Şehir, Posta Kodu]

 

Sayın Yetkililer,

 

Ben, [Adınız ve Soyadınız], [TC Kimlik Numaranız] kimlik numaram ile bu dilekçeyi yazıyorum. Konu, tarafıma iletildiği tarih itibariyle benim hakkımda alınan ve tarafıma bildirilen [İdari Gözetim Kararı Numarası] numaralı idari gözetim kararınız ile ilgilidir. İlgili kararın tarihini ve konusunu aşağıda belirtiyorum:

 

İdari Gözetim Kararı Tarihi: [Karar Tarihi]

İdari Gözetim Kararı Konusu: [Karar Konusu]

 

Bu yazı ile, yukarıda belirtilen idari gözetim kararına itiraz etmek amacıyla başvuruyorum. İlgili kararın benim haklarımı ve meşru çıkarlarımı etkileyen ciddi sonuçlar doğurduğunu düşünüyorum ve bu nedenle bu itirazı yapma hakkım olduğuna inanıyorum.

 

İtirazımın temel nedenleri şunlardır:

 

[İtiraz Nedeni 1]

[İtiraz Nedeni 2]

[İtiraz Nedeni 3]

 

Bu itiraz dilekçesini sunmamdaki amacım, idari gözetim kararının gözden geçirilmesini ve hakkımdaki kararın yeniden değerlendirilmesini talep etmektir. Ayrıca, bu sürecin adil ve hukuki bir şekilde yürütülmesini ve benimle iletişimde olunmasını talep ediyorum.

 

Ekte, itirazımı desteklemek amacıyla ilgili belgeleri ve kanıtları sunuyorum. İtirazımın en kısa sürede değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını rica ediyorum.

 

Bu başvurumu dikkate alarak tarafıma bildirimde bulunmanızı ve ilgili sürecin takibini yapmamı sağlayacak bilgileri tarafıma iletmemenizi önemle talep ederim.

 

Saygılarımla,

 

[Adınız ve Soyadınız][TC Kimlik Numaranız]

 

Ekler: İlgili Belgeler ve Kanıtlar
İdari gözetim süresi ve bilgilendirme

Kişilerin geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Bununla birlikte bu sürenin, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması halinde yahut ülkesi ile ilgili doğru bilgi veya belgeleri vermemesi nedeni ile tamamlanamaması durumunda, en fazla altı ay daha uzatılabilmesi mümkündür.

İdari gözetim kararı ile ilgili olarak bu uygulamanın devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğü takdirde, otuz günlük sürenin beklenmemesi söz konusu olabilir. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar açısından idari gözetim derhal sona erer. Bu yabancılara, yasanın 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilmesi mümkündür.

İdari gözetim kararı,

İdari gözetim süresinin uzatılması,

Ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları,

gerekçeleri ile birlikte yabancıya, yasal temsilcisi veya avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişinin bir avukat tarafından temsil edilmemesi halinde kendisi ya da yasal temsilcisine, buna ilişkin kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirme yapılır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN