İDARİ GÖZETİM KARARI NEDİR? KAYSERİ GÖÇMEN AVUKATI

İDARİ GÖZETİM KARARI NEDİR? KAYSERİ GÖÇMEN AVUKATI

İDARİ GÖZETİM KARARI NEDİR? KAYSERİ GÖÇMEN AVUKATI


İDARİ GÖZEM KARARI NEDİR-KAYSERİ GÖÇMEN AVUKATIİDARİ GÖZETİM KARARI NEDİR? -KAYSERİ GÖÇMEN AVUKATIİDARİ GÖZETİM KARARI NEDİR? KAYSERİ GÖÇMEN AVUKATI

 

Sınır dışı etme kararı alınanlardan aşağıda sayılanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı verilmektedir.

 

*Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar

*Türkiye'ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler

*Sahte ya da asılsız belge kullananlar

*Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye'den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar

*Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehlike oluşturan kişilerİdari gözetim kararı, bir idari kurum veya yetkilinin, belirli bir işlemi, olayı veya süreci yakından izlemek ve denetlemek amacıyla aldığı bir karardır. Bu tür kararlar, genellikle idari birimlerin etkinliğini artırmak, yolsuzluğu önlemek, hizmet kalitesini yükseltmek veya yasalara uygunluğu sağlamak gibi amaçlarla alınır.

 

İdari gözetim kararları, idari kurumların çalışmalarını daha şeffaf hale getirmek ve kamu kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmak için kullanılır. Bu tür kararlar genellikle aşağıdaki unsurları içerebilir:

 

İzleme ve Değerlendirme: İdari gözetim kararı alan birim, belirli bir süreci veya projeyi yakından izler, verileri toplar ve performansı değerlendirir.

 

Raporlama: İzleme sonuçları düzenli olarak raporlanır. Bu raporlar, üst yönetim veya ilgili yetkililere sunulur ve karar alma süreçlerinde kullanılır.

 

Düzeltici İşlemler: İdari gözetim sonuçlarına dayalı olarak sorunlar veya eksiklikler tespit edilirse, düzeltici işlemler uygulanabilir. Bu, prosedürlerin revize edilmesi, personel eğitimi veya diğer düzeltici önlemleri içerebilir.

 

Hukuki İşlem: İdari gözetim sonuçlarına dayalı olarak yasal bir işlem gerekiyorsa, bu tür bir işlem başlatılabilir. Örneğin, yolsuzluk veya yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda, hukuki yollar kullanılabilir.

 

İdari gözetim kararları, kamu sektöründe ve büyük ölçüde özel sektörde de kullanılabilir. Temel amaç, daha iyi yönetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını desteklemektir. Bu tür kararlar, ilgili idari prosedürlere ve yasal düzenlemelere dayalı olarak alınır ve uygulanır.

 

İDARİ GÖZETİM KARARI VERİLEN YABANCI NEREDE TUTULUR?

 

İdari gözetim kararı verilen bir yabancının nerede tutulacağı, ülkenin yasal düzenlemelerine, insan haklarına ve mahkeme kararlarına uygun olarak belirlenir. İdari gözetim, genellikle hükümetlerin veya yetkililerin kişinin faaliyetlerini izlemesini veya kısıtlamasını içeren bir tedbirdir ve mahkeme kararı gerektirmeyebilir. Ancak, bu kişinin özgürlüğünün sınırlanmasıyla ilgili ciddi hukuki ve insani konular gündeme gelebilir.

 

İdari gözetim kararı verilen bir yabancının nerede tutulacağına ilişkin birkaç farklı senaryo bulunabilir:

 

Gözaltı Merkezleri: Bazı ülkeler, idari gözetim kararı gereği yabancıları gözaltı merkezlerinde tutarlar. Bu merkezler genellikle İçişleri veya Göçmenlik Dairesi tarafından işletilir ve yabancıların durumlarını izlemek, kimliklerini belirlemek veya sınır dışı etmek amacıyla kullanılır.

 

Gözetim Evleri: Bazı ülkeler, yabancıları gözetim evlerinde tutabilir. Bu tesisler, yabancıların güvenli bir şekilde barındırılmasını sağlamak ve onların faaliyetlerini izlemek için kullanılır. Gözetim evleri, idari gözetim altında tutulan kişilere daha fazla hareket özgürlüğü tanıyabilir.

 

Sınırdışı Merkezleri: Yabancıların sınırdışı edilmesi gerektiğinde, bazı ülkeler sınırdışı merkezlerini kullanır. Bu merkezler, yabancıların sınırdışı edilmesi işlemlerinin tamamlanmasını bekledikleri tesislerdir.

 

Yabancıların idari gözetim altında tutulduğu yer, ülkenin yasalarına ve idari politikalarına bağlı olarak değişebilir. Ancak bu tür tesislerde tutulan kişilerin temel insan haklarına saygı gösterilmesi gereklidir. İnsan hakları ihlalleri veya kötü muamele durumlarının tespit edilmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları standartlarına aykırı olabilir ve yasal sonuçları olabilir. Bu nedenle, idari gözetim kararı verilen kişilerin haklarına saygı gösterilmesi önemlidir.

 

Haklarında idari gözetim kararı alınanlar GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE TUTULURLAR.

 

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDEKİ İDARİ GÖZETİM SÜRESİ NASILDIR?

 

İdari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeyi vermemesi nedeniyle tamamlanamaması halinde en fazla altı ay daha uzatılabilir.

 

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir.

 

Gerek görüldüğünde otuz günlük süre beklenilmez.

 

İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

 

İdari gözetim kararlarına karşı itiraz etme hakkı, ülkenin yasal düzenlemelerine ve idari prosedürlere göre değişebilir. Ancak birçok ülke, idari gözetim kararlarına karşı itiraz etme veya temyiz etme hakkını tanır ve yasal bir süreç sunar. İşte tipik olarak idari gözetim kararlarına karşı itiraz edebilme süreci hakkında bilgi içeren bazı genel hususlar:

 

İtiraz Süresi: İdari gözetim kararı aldıktan sonra, genellikle belirli bir süre içinde itirazda bulunmanız gerekebilir. Bu süre, ülkenin yasalarına ve ilgili düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. İtiraz süresini kaçırmanız, itiraz hakkınızı kaybetmenize neden olabilir.

 

İtiraz Süreci: İtiraz süreci, genellikle belirli bir başvuru formu doldurarak veya yazılı bir başvuru yaparak başlar. İtiraz başvurunuz, idari otoriteler tarafından incelenir ve değerlendirilir.

 

İtirazın İncelenmesi: İtirazınızın değerlendirilmesi, kararı veren idari birimin dışında bağımsız bir makam veya mahkeme tarafından yapılabilir. İdari gözetim kararının meşruiyeti, hukuka uygunluğu ve gerekliliği göz önüne alınır.

 

Mahkeme Yolu: İtirazınızın reddedilmesi veya tatmin edici bir sonuç alamamanız durumunda, bazı ülkelerde mahkeme yolu açık olabilir. Bu, idari gözetim kararının yargısal bir denetime tabi tutulması anlamına gelir.

 

Hukuki Temsil: İtiraz sürecinde hukuki temsilcilerden yardım alabilirsiniz. Bir avukat veya bir hukuk danışmanı, size itiraz sürecinde rehberlik edebilir ve haklarınızı savunmanıza yardımcı olabilir.

 

İtiraz süreci ve hakları ülkeye ve yerel yasalara bağlı olarak değişebilir, bu nedenle kesin prosedürleri ve süreleri belirlemek için ilgili ülkenin yasalarını ve düzenlemelerini incelemeniz önemlidir. İdari gözetim kararına karşı itiraz etme hakkınızın olduğundan emin olmak için bir hukuk danışmanından veya yerel hukuk makamlarından bilgi almanız da faydalı olabilir.

 

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE TUTULAN YABANCI NE ZAMAN SALINIR?

 

Bir geri gönderme merkezinde tutulan yabancının ne zaman salıverileceği, ülkenin göç ve sığınma politikalarına, yasal düzenlemelerine ve kişinin durumuna bağlı olarak değişebilir. Geri gönderme merkezleri, yabancıların sınırdışı edilmesi işleminin tamamlanmasını bekledikleri yerlerdir ve bu tesislerde tutulan kişilerin haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

 

Yabancıların geri gönderme merkezlerinde tutulduğu süreç şu faktörlere bağlı olarak değişebilir:

 

İlgili Yasal Prosedürler: Ülkenin yasal düzenlemeleri, bir yabancının geri gönderme sürecini ve ne kadar süre boyunca tutulabileceğini belirler. Bu prosedürler, yabancının başvurusu üzerine bir mahkeme tarafından değerlendirilebilir.

 

Sınırdışı İşlemleri: Yabancının sınırdışı edilme işlemleri tamamlanmadan önce genellikle bir geri gönderme merkezinde tutulur. Bu işlemler, ülkenin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülür.

 

İtiraz Süreci: Bazı ülkeler, yabancılara geri gönderme kararlarına karşı itiraz etme hakkı tanır ve bu itirazlar incelenirken yabancılar merkezlerde tutulabilirler. İtiraz sürecinin sonuçlanması beklenir.

 

Kişinin Durumu: Yabancının durumu, salınma tarihini etkileyebilir. Örneğin, kişi sağlık sorunları yaşıyorsa veya uluslararası koruma başvurusu yaptıysa, bu durum salınma sürecini etkileyebilir.

 

İnsan Hakları ve İnsanlık Koşulları: Yabancıların geri gönderme merkezlerinde tutulması sırasında insan haklarına ve insanlık koşullarına saygı gösterilmesi önemlidir. Aşırı uzun süreler boyunca tutulan kişiler veya kötü muamele görenler hukuki korumalara başvurabilirler.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN