HAKARET VE TEHDİT SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

HAKARET VE TEHDİT SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

HAKARET VE TEHDİT SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ


KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MÜŞTEKİ: VEKİLİ : Av. Gizem Gül UZUN Sahabiye, Teoman Sk. Avukatlar İş Hanı D:No:9/501 Kat:5, 38100 Kocasinan/Kayseri ŞÜPHELİ: SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık(TCK 158/1-b), Hakaret, Tehdit AÇIKLAMALAR: Şüpheli, müvekkil ile tanıştıktan kısa süre sonra müvekkilin psikolojik açıdan içinde bulunduğu zor şartları fark etmiş ve müvekkili dolandırmıştır. Müvekkilin, annesini ve nişanlısını kaybetmiş, babasının ise kanser hastası olduğunu öğrenen şüpheli, müvekkilin psikolojik çöküntülerinden, sevgi ve güven açlığından beslenmiş, müvekkili nitelikli şekilde dolandırmıştır. Bu suçun icra kapsamı bittiğinde müvekkilin ölmüş annesine hakaretler etmiş ve müvekkili psikolojik olarak tahribata uğratmıştır. Şöyle ki; 1- Taraflar 15/05/2022 tarihinde sosyal medya aracılığıyla tanışmışlardır. Müvekkil, belli bir süre sonra şüpheli ile görüşmek ve buluşmak istemiştir. Ancak şüpheli ''alışverişe çıkarırsan olur'' şeklinde beyanlarla daha ilk buluşmadan müvekkili maddi olarak sömürmeye çalışmıştır. Müvekkil, şüpheliden hoşlandığından ötürü ve jest yapmak amacıyla bu şarta onay vermiş ve taraflar ilk buluşmada şüpheliye kıyafet almışlardır. 2- Taraflar bu şekilde buluşmalara devam etmiş, şüpheli müvekkilin zor durumundan yararlanmaya devam etmiştir. Şüphelinin doğum günü hesapları, yeme-içme masrafları tamamen müvekkil tarafından ödenmiş ve müvekkil, şüphelininde kendisini sevdiğini düşündüğünden bu masraflara itiraz etmemiştir. 3- Müvekkilin babasının rahatsızlanması sonucu, müvekkil Ankara'ya gitmek zorunda kalmış, şüpheli ise müvekkilden bir daha para alamayacağını düşünüp ayrılmaya karar vermiştir. Şüpheli, bir erkek arkadaşından yardım istemiş ve arkadaşından kendisini polis olarak tanıtıp müvekkili korkutmasını istemiştir. Müvekkil o dönem gardiyanlık sınavlarından ötürü başının belaya girmesini istememiş ve konuşmaya son vermiştir. 4- Taraflar 15/06/2022 tarihinden 10/07/2022 tarihine kadar irtibata geçmemişlerdir. Daha sonrasında şüpheli müvekkilden para istemek için mesaj atmıştır. Müvekkil şüphelinin arkadaşının polis olmadığından şüphelenmiş ve bu durumu şüpheliye sorduğunda, şüpheli ''kandırdık seni, polis değildi'' şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Tarafların barışması üzerine, şüpheli müvekkile mesaj atmış ve ''çok zor durumdayım, dayanamıyorum, tatile çıkacağım, para verir misin?'' şeklinde beyanlarla müvekkilden para istemiştir. Müvekkil, kendisini sevdiğine inandığı şüpheli için bu parayı temin etmiş ve şüpheliye borç vermeyi kabul etmiştir. Müvekkil ve şüphelinin buluşmasına şüphelinin kardeşi de katılmış ancak kendisini farklı tanıtmış ve ismini farklı söylemiştir. Bu buluşma sonrasında müvekkil, şüpheliye 5.000,00 TL'si elden olmak üzere toplam 10.000,00 TL (açıklama kısmında ''borç'' yazarak) göndermiştir. Ancak şüpheli müvekkile ''Parayı elden ver diyorum sana, bankadan para atma, anam babam görürse ne diyeceğim?'' şeklinde beyanlarda bulunmuş ve müvekkile kızmıştır. Şüpheli, müvekkili bir gün terk edeceğini bildiğinden ötürü ardında kanıt bırakmamk adına bütün paraları peşin istemiştir. 5- Taraflar görüşmeye devam etmiş ve şüpheli müvekkilden sürekli olarak para istemiştir (banka dekontları ektedir). Şüpheli, müvekkile spor salonu ücreti, kıyafet ücretleri, ehliyet ücreti dahil olmak üzere şüphelinin evinin doğalgaz faturasını dahi ödetmiştir. Ayrıca şüpheli bu süre içerisinde müvekkile ''evlenip çok mutlu olacağız, ben seni bırakmam'' şeklinde beyanlarla müvekkili kendisine iyice bağlamış ve güven duygusu kazandırmıştır. 6- Şüpheli, bütün ihtiyaçlarını müvekkile yükleyerek ve müvekkilden türlü türlü bahanelerle paralar alarak görüşmeye devam etmiştir. Taraflar 15/10/2022 tarihine kadar görüşmeye devam etmişlerdir. Bu süreçte şüpheli, müvekkilden ''İphone 13'' telefon almasını istemiş, müvekkilin maddi yetersizliklerden dolayı alamayacağını anladığında ise '' sen adam mısın? Bir telefon dahi alamadın, bokuma benziyorsun'' şeklinde çeşitli bahanelerle müvekkilden ayrılmıştır. 7- Taraflar yılbaşı sürecinde yeniden konuşmaya başlamışlardır. Yaklaşık 8-10 günlük konuşma sonrasında şüpheli, yine müvekkilden sözde giyecek montu olmadığından müvekkilden 800,00 TL para almıştır. Bu parayı aldıktan sonra ise müvekkilden çeşitli bahanelerle yeniden ayrılmıştır. Müvekkil, kendisini çok seven ve evleneceğini düşündüğü insan için ilişkisinin böyle bitmesini kabullenememiş ve şüphelinin ablasıyla konuşup barışmak istemiştir. Şüphelinin ablası ise ''biz kürdüz, seni darmadağın ederiz, kuzenlerime söylettirme, seni nerde olursan ol bulur yok ederler, onlar yok edemezse ben seni mahkeme köşelerinde sürüm sürüm süründürmeyi gayet iyi bilirim, seni rezil ederim, bırak peşimizi, para mara yok'' şeklinde beyanlarla müvekkili tehdit etmişlerdir. Müvekkil, borç verdiği paraların iadesini şüpheliden istediğinde ise şüpheli ''orospu çocuğu, o kadar parayı nerden bulayım piç, erkek adam kadından para mı ister şerefsiz?'' şeklinde hakaretler etmiştir. Bu konuşma sırasında müvekkilin arkadaşları telefon konuşmasına şahit olmuşlardır. Tanık beyanlarıyla kovuşturma aşamasında bu husus kanıtlanacaktır. Ayrıca şüpheli, aldığı borç paralardan kurtulmak ve müvekkilin gözünü korkutmak amacıyla yetkili makamlara ''Israrlı Takip'' suçundan şikayette bulunmuştur. İşbu dava Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesince 2023/*** E. numaralı dosya ile yürütülmektedir. YİNE ŞÜPHELİNİN, MÜVEKKİLE YÖNELİK İŞLEMİŞ OLDUĞU HAKARET VE TEHDİT SUÇLARI NEDENİYLE; MÜVEKKİLİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKINI SAKLI TUTARIZ SUÇLARIN SOMUT OLAYDA İNCELENMESİ: A) NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK 158/1-b) BAKIMINDAN: Dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunu md. 150'de düzenlenmiştir. Dolandırıcılığın nitelikli hallerinden ''Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158/1-b)'' maddesi ise somut olayımızla birebir uyuşmaktadır. Şöyle ki; Bu maddenin gerekçesi ''Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlar, başkalarına güven duymaya en fazla ihtiyaç duyduğu anlardır. Kişinin örneğin doğal bir afete veya trafik kazasına maruz kalmasından ya da hastalığı yüzünden içine düştüğü çaresizlikten yararlanılarak aldatılması daha kolaydır. Bu nedenle, birinci fıkranın (b) bendinde, dolandırıcılık suçunun kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir durum olarak kabul edilmiştir.'' ise somut olayla birebir uyuştuğunu kanıtlar niteliktedir. Sayın Savcılık makamınızca da anlaşılacağı üzere, şüphelinin kastı dolandırıcılıktır. Şüpheli, mağdurun zor durumundan faydalanarak müvekkile evleneceklerini, kendisini asla bırakmayacağını söyleyerek müvekkili kandırmış ve dolandırmıştır. Müvekkil bahsettiğimiz üzere annesini kalp hastalığından dolayı gözlerinin önünde kaybetmiştir. Müvekkilin eski nişanlısı bir trafik kazasında vefat etmiş olup, müvekkilin babasının kanser hastalığı sebebiyle hayati tehlikesi bulunmaktadır. Şüpheli müvekkilin psikolojik tahribatlarını ve zaaflarını çözüp müvekkili kademeli olarak sürekli surette dolandırmıştır. Şüpheli, müvekkile evleneceklerini dahi söylemiş, kendisini asla bırakmayacağını müvekkile garanti etmiştir. Ancak müvekkil, şüphelinin manipülasyonunu daha yeni anlamakta ve hayatta kendisini en çok seven kişi olduğunu düşündüğü şüphelinin hareketlerini yeni yeni sorgulamaktadır. T.C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 6740 Karar: 2020 / 5140 Karar Tarihi: 09.06.2020 ''Sanığın, eski sevgilisi ...’a ait facebook adresini kullanarak arkadaş olduğu katılan ile mesajlaştığı, sonrasında katılan ile yüz yüze görüşerek kendisini ...’ın arkadaşı... olarak tanıtıp katılan ile sürekli mesajlaşarak ...’e hediye alacağını, kaza geçirdiğini hastane masrafları olduğunu ve eşinin ...’i rahatsız ettiğini söyleyip katılandan para aldığı şeklinde gerçekleşen eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dair mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.'' B) HAKARET SUÇU BAKIMINDAN: Hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı ''(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...)46 veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. '' şeklindedir. Şüpheli, müvekkile sürekli hakaret etmekte, onurunu ve gururunu zedelemektedir. Şüpheli, müvekkile ''bokuma benziyorsun, sen erkeksen allah da benim belamı versin, pezevenk, şerefsiz'' şeklinde ve daha başkaca birçok hakaretlerde bulunmuştur. Öyle ki şüpheli, ''orospu çocuğu'' kelimesiyle, müvekkile hakaret etmiş, müvekkilin gözleri önünde ölmüş olan annesine bile çeşitli söylemlerde bulunmuştur. Bu beyanlar telefon konuşmaları ile olmuştur ve tanıkların beyanları ile bu hususlar ispatlanacaktır. Deliller : Tanık beyanları, dekontlar, bilirkişi, keşif, yemin vs her türlü delil İstem ve Sonuç: Yukarıda ayrıntılı izah ettiğim üzere müvekkili nitelikli şekilde dolandıran, hakaretler eden şüpheli Buse **** isimli kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık, hakaret suçlarından soruşturma yürütülmesini ve kamu dava davası açılmasını sayın savcılığınızdan saygılarımla arz ve talep ederim. 26.04.2023 MÜŞTEKİ VEKİLİ Av. Gizem Gül UZUN EKLER 1- Vekaletname 2-Banka Dekontları

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN