FETÖ DAVASI İHTARNAME ÖRNEĞİ- KURUMA GÖNDERİLEN İHTARNAME

FETÖ DAVASI İHTARNAME ÖRNEĞİ- KURUMA GÖNDERİLEN İHTARNAME

FETÖ DAVASI İHTARNAME ÖRNEĞİ- KURUMA GÖNDERİLEN İHTARNAME


İHTARNAMEİHTAR EDEN : Uzman Çvş.

 

ADRES :

 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül UZUN

 

ADRES : Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı Bina No:9 Kat:5 Daire No:501 Kocasinan/ KAYSERİ

 

İHTAR EDİLEN : Milli Savunma Bakanlığı (Detsis No:24316220)

 

KONU : Haksız yere mesleğinden men edilen müvekkilimiz Ahmet *****'ın mesleğine iadesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1-Müvekkilimiz Ahmet *****, 2012 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde uzman çavuş olarak göreve başlamıştır. Müvekkilimiz vatanı için tehlikelere göğüs gererek görevini 2016 yılına kadar layıkıyla yerine getirmiştir.

 

2-Müvekkilimiz 15/07/2016 tarihinde tabur komutanının emriyle askeri bölüğüyle birlikte silahlı kuvvetlerin yerleşim bölgelerine sivillerin arasına sızan terörist ve düşman unsurlarına karşı yapılan meskun mahal operasyonu için Siirt/Merkez'e getirilmiştir. Müvekkilimize ve askeri bölüğüne valilik binasının güvenliğini koruma altına almak için koridor oluşturulması emri tabur komutanı tarafından verilmiştir.

 

3-Siirt halkı sokaklara dökülmüş ve müvekkilimizin de içinde bulunduğu askeri birliğin yanına gelmişlerdir. Müvekkilimiz darbe girişimini Siirt halkı tarafından öğrenmiştir. Halk tarafından askerlere ''Şu anda darbe oluyor sizin burada ne işiniz var?'' şeklinde söylemlerde bulunulmuş ardından askeri birlik ''Valiliğin emniyetini sağlamak için geldiklerini ve herhangi bir şekilde darbe girişiminden haberdar olmadıklarını.'' halka dile getirmişlerdir. Müvekkilimizin de içinde bulunduğu askeri birlik saat 02.00 sularına kadar orada bekletilmiştir. Daha sonra tabur komutanının emri ile askeri birlik oradan dönüş yapmıştır.

 

4-Müvekkilimiz ve askeri birliği o günden sonra on beş gün boyunca Siirt Tugay Komutanlığında beklemiştir. On beş günün sonunda müvekkilimiz askeri birlikle beraber göz altına alınmıştır. Dört günlük göz altı süresi sonunda müvekkilimiz nöbetçi mahkemeye çıkarılarak hakkında tutuklama kararı alınmıştır. Müvekkilimiz üç ay boyunca cezaevinde kalmıştır. Üç ay sonra ise mahkeme müvekkilimiz hakkında tutuksuz yargılanma kararı vermiştir. Müvekkilimizin Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dosyada Yerel Mahkeme tarafından BERAAT etmiştir. 2020/1 E. numaralı dosyası istinaf aşamasındadır. Yargılama süreci devam etmektedir.

 

5-Yukarıda izah ettiğimiz gibi müvekkilimizin hiçbir şekilde hain FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı bulunmamaktadır. Müvekkilimiz uzman çavuşluk yaptığı dört yıllık süre içerisinde verilen emirleri harfiyen yerine getirmiştir. Keza askeri sistemde emir komuta zincirini yerine getirmek askeri personelin en önemli vazifelerindendir. Müvekkilimize üst rütbelileri tarafından kanunsuz emir verilmiştir. Müvekkilimiz üst rütbelilerinden gelen emirleri yerine getirmek mükellefiyetindedir. Somut olayda da müvekkilin hiçbir suçu yoktur, yalnızca kanunsuz emir söz konusudur.

 

6-Müvekkilin silahından olay esnasında tek bir kurşun dahi çıkmamıştır. Müvekkilimiz sivil halka karşı hiçbir zararda bulunmamıştır. Müvekkilim sadece ve sadece tugay komutanından gelen emirleri uygulamış ve valiliğin emniyetini sağlamaya çalışmıştır. Keza müvekkil, tugay komutanının emriyle askeri birliğiyle beraber operasyona çıktığını zannetmiştir.

 

7-Müvekkilimizin darbe girişimi yapıldığından haberi dahi yoktur. Keza müvekkilimiz darbe girişimi olduğunu halkın kendilerine söylemesiyle birlikte öğrenmiştir. Müvekkilimiz bu hain saldırıyı öğrendiğinde şok olmuştur. Müvekkilimizin hain FETÖ/PYD terör örgütüyle hiçbir ilişiğinin olmamasına rağmen bu hain terör örgütünün darbe girişimi sonucu müvekkilimiz layıkıyla yerine getirdiği uzman çavuşluk görevinden ve askeri hizmetinden men edilmiştir. Ayrıca müvekkilimiz haksız yere cezaevinde tutulmuştur. Bu süreçte hem müvekkilimiz hem de müvekkilimizin ailesi derinden sarsılmıştır.

 

8-Müvekkilin hain FETÖ/PYD terör örgütüyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Keza müvekkilim söz konusu terör örgütünün ne bir okuluna gitmiş ne de bir sohbetine katılmıştır. Müvekkilimin hain FETÖ/PYD terör örgütüyle ilişkili olan herhangi bir banka hesabı veya telefon uygulaması da bulunmamaktadır.

 

9-Ankara 19.İdare Mahkemesinin 18.10.2019 tarihli bir kararında ''...örgüt ile irtibat rabıtası kuraca yeterlilikte olmadığı, başka deliller olmaksızın anılan tespitlerin davacı ile FETÖ/PYD terör örgütü arasında irtibat sağladığı yönünde bir kabulün somut olay bakımından ölçüsüz ve hakkaniyete aykırı olacağı kanaatine varılarak, mezkur tespitlerin, davacının FETÖ/PYD ile iltisakının veya irtibatının her türlü şüpheden uzak bir şekilde ortaya koymadığı sonucuna varılmıştır...'' şeklinde hüküm verilmiştir.

 

10-Yine Danıştay 12.Dairesi 2020/1843 E. Ve 2020/2940 K. Sayılı kararında davacının hain FETÖ/PYD ile irtibatlı/iltisaklı olduğu yönündeki iddialar nedeniyle sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğunu hükmetmiştir.

 

''...Davalı idarece; davacının, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı/iltisaklı olduğu yönündeki iddialar nedeniyle 30.11.2017 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği ve aradan uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen hakkındaki soruşturma sonuçlanmadığından bahisle kendisinden istifade edilemediği gerekçesiyle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, davacının Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru üzerine FETÖ/PDY Terör Örgütüne müzahir … Holdinge bağlı … Lojistik Hizmetleri A.Ş ile ön görüşme yapmak üzere yönlendirildiği ve burada yalnızca bir gün çalıştığı, bir günlük çalışmasının karşılığı ücretinin ise o tarihte … Bankası … Şubesi nezdinde davacı adına açılan hesaba yatırıldığı, yatırılan bir günlük ücretin çekilmesi dışında bahsi geçen hesapta hiçbir hesap hareketinin bulunmadığı, diğer taraftan … Cumhuriyet Başsavcılığı'nca davacı hakkında silahlı terör örgütüne olma suçu nedeniyle yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, ayrıca davacı hakkındaki soruşturmanın uzun sürmesinde davacıya atfedilecek bir kusur bulunmadığı hususları dikkate alındığında, kendisinden istifade edilemeyeceği gerekçesiyle sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır...''

 

11-Müvekkilimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanı için canını feda etmeye hazır bir Mehmetçiktir. Vatanına ve ülkesine bu derece bağlı bir asker olan müvekkilimizin hiçbir şekilde ilişiği bulunmadığı hain FETÖ/PYD terör örgütüne üyeymiş gibi muamele görmesi ve saygın askerlik mesleğinden men edilmesi haksızlıktır. Bu haksızlığın en kısa sürede giderilmesini ve müvekkilimizin saygın mesleğine geri alınmasını talep etmekteyiz.

 

Tüm bu açıklanan nedenlerden dolayı haksız yere mesleğinden men edilmiş olan müvekkilimiz Ahmet Ceylan'ın mesleğine geri dönmesi ve bu haksızlığın giderilmesi adına kurumunuza başvuru yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Müvekkilimizin mesleğe geri dönmesini talep etmekle birlikte aksi takdirde her türlü yasal yola başvuracağımızı bildiririz.

 

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı;

 

Haksız yere mesleğinden men edilen müvekkil Ahmet *****'ın mesleğine geri dönmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz. 31/07/2023

 

BAŞVURAN VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN