Elini Beline Götürmek, Silahlı Tehdit

Elini Beline Götürmek, Silahlı Tehdit

Elini Beline Götürmek, Silahlı Tehdit


elini beline götürmek silahlı tehditElini Beline Götürmek, Silahlı Tehdit

Elini Beline Götürmek, Silahlı Tehdit
Yargıtay
T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 
Esas: 2013/31896 
Karar: 2016/41 
Karar Tarihi: 11/01/2016

Özet: Sanık ile mağdur arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, alacağını istemek için mağdurun evine giden sanığın aralarında çıkan tartışma sırasında mağduru “seni şu camdan aşağıya atarım, seni buraya sererim, seni öldürürüm” şeklinde sözlerle tehdit ettiği, bu esnada elini belindeki silaha götürdüğünün anlaşılması karşısında, eylemin TCK’nın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahlı tehdit suçunu oluşturabileceği, kanıtları değerlendirme ve suçu nitelendirme görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı verilmelidir.


Dava ve Karar:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Sanık ile mağdur arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, alacağını istemek için mağdurun evine giden sanığın aralarında çıkan tartışma sırasında mağduru “seni şu camdan aşağıya atarım, seni buraya sererim, seni öldürürüm” şeklinde sözlerle tehdit ettiği, bu esnada elini belindeki silaha götürdüğünün anlaşılması karşısında, eylemin TCK’nın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahlı tehdit suçunu oluşturabileceği, kanıtları değerlendirme ve suçu nitelendirme görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yargılamaya devamla hüküm kurulması,

Sonuç:

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak sair yönleri incelenmeyen hükmün BOZULMASINA, yargılamanın CMK’nın 7. maddesi de gözetilerek sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın CMUK’un 323. maddesi uyarınca görevli O Yer Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN