Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlere Park Etme Cezası İtiraz

Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlere Park Etme Cezası İtiraz

Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlere Park Etme Cezası İtiraz


Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlere Park Etme Cezası İtiraz

 

İZMİR SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR.

 

İTİRAZ EDEN : ...........................................

ADRES : Bahçelievler Mah. Savaştepe Cad. No:48/4  Altıeylül/Balıkesir

VEKİLİ : Avukat Gizem Gül Uzun 

ADRES : Barbaros Mah. Oymak Cad. Sümer Hukuk Plaza A blok No:8/79 Kocasinan/Kayseri

İTİRAZA KONU TUTANAK : T.C. İzmir Otoyol Büro Amirliği’ nin 23/04/2022 Tarih, MA Seri, 9040**61 Sıra Numaralı, 196 TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

TUTANAK TANZİM TARİHİ : 23.04.2022 saat:14:32

TUTANAK TEBLİĞ TARİHİ : 30.05.2022

İTİRAZ KONUSU : T.C. İzmir Otoyol Büro Amirliği’ nin 23/04/2022 Tarih, MA Seri, 904***61 Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimin 35 BBH ........plakasına kayıtlı hususi otomobiline, Karayolları Trafik Kanununun 61/1-A maddesi hükmüne istinaden taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlere park etmek suçunun işlendiği gerekçesiyle 23/04/2022 tarih ve 196 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip 30.05.2022 tarihinde müvekkile tebliğ edilmiştir.

2-Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracın tescil plakasına göre 23.04.2022 tarihinde düzenlenmiş ancak müvekkile uzun bir zaman geçtikten sonra yani 30.05.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.

"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler" hakkında yönetmeliğin "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;
"Karayolları trafik kanununun 116. maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;
a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. 

3-Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan "duraklamanın yasak olduğu yerlere park etmek" suçu müvekkil tarafından işlenmemiştir. Ayrıca müvekkilin savunma hakkı da kısıtlanmıştır.

4-Müvekkil 23.04.2022 tarihinde Atatürk Caddesi üzerinde aracını kısa süreliğine park etmiştir. Ancak bahse konu yerde park yasağı bulunduğuna dair herhangi bir uyarı levhası yer almamaktadır.

Ayrıca müvekkilin aracı diğer araçların geçiş hakkını hiçbir şekilde engellememiştir. Kaldı ki bahse konu yer askeri birlik veya Emniyet Müdürlüğü önü gibi trafik güvenliğini riske atacak, kişilerin huzurunu bozacak bir yer değildir.

Müvekkilin aracının bulunduğu yer itfaiye, ambulans gibi araçların geçişini engelleyecek bir yer de değildir.

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere uygulamada bahse konu suç ile ilgili UYARI LEVHASI bulunmayan yerlerde verilen cezaların iptali olmaktadır.

5-Duraklama yapılırken alınacak birtakım tedbirler bulunmaktadır. Bunlar; en uygun yerin seçilmesi, bulunan şeritte en az bir yer işgal edilmesi, varsa banketten yararlanılması, duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyor ise mecburi hallerde park ışıklarının yakılması, diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmamak ve kara yolu yapısını bozmamaktır. 


Duraklamanın yasak olduğu yerler ise

- Duraklamanın yasaklandığının, bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde.- Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).- Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.- Kavşaklarda, tünellerde, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafede.- Görüşün yeterli olmadığı tepe üstüne yakın yerlerde.- Dönemeçlerde.- Duraklayan veya park eden araçların yanlarında.- Otobüs, taksi gibi duraklarda.- İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede.- Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak, yasaktır.

Müvekkilin aracının bulunduğu bahse konu yerde trafik işareti ile belirtilmiş bir uyarı levhası bulunmamaktadır. Bahse konu yerde yaya ve okul geçidi yoktur. Bahse konu yer dönemeç değildir. Bahse konu yer durak değildir. Müvekkil hiçbir aracın geçişini engellememiştir.

6-Uygulamaya ve yargı kararlarına bakıldığında, özellikle sadece memur tarafından imzalanan ve sürücünün imzasının bulunmadığı durumlarda cezalar iptal edilmektedir. Ayrıca ceza verilebilmesi için trafik ihlaline ilişkin bir fotoğraf bulunmalıdır. Fotoğraf kaydının olmadığı hallerde tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek ceza iptal edilmektedir. Bu gibi durumlarda trafik cezasının iptaline karar verilmektedir.

Bazen yasaklı yerlerde park edilmesi durumunda hem araç çekilmekte hem de araç sahibine idari para cezası uygulanmaktadır. HEM ARACIN ÇEKİLMESİ HEM DE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI HUKUKA AYKIRIDIR.

KANUNA GÖRE BİR İHLALE İKİ AYRI CEZA UYGULANMASI YASAL DEĞİLDİR. BU GİBİ DURUMLARDA PARA CEZALARI İPTAL EDİLMEKTEDİR.


Müvekkile aynı suçtan dolayı hem park cezası yazılması hem de müvekkilden çekici ücreti ve otopark ücreti talep edilmesi KANUNA AYKIRIDIR. ZATEN MÜVEKKİLDEN ÖNCESİNDE ÇEKİCİ VE OTOPARK ÜCRETİ TALEP EDİLMİŞ VE MÜVEKKİL DE BUNLARI ÖDEMİŞTİR.

Trafik cezaları kanuni usule uygun olarak düzenlenmelidir. Kesintisiz olarak devam eden tek bir eylem nedeniyle bir sürücüye aynı saniyede elektronik sistem ve kameralar üzerinden ceza kesilmesi YASAYA AYKIRIDIR.

Elektronik sistemlerle saniyeler arasında art arda ceza kesilmesi hukuka uygun değildir.

Bahse konu olayla ilgili haber aşağıdadır.
Aracını yanlış yere park eden İzmirli avukata, 38 dakikada iki kere trafik cezası yazıldı. Kesilen cezanın ilkini ödeyen avukat, diğerine itiraz etti. Hakim de avukatı haklı bulduİzmirli avukat Gönenç Uygun, arabasını kaldırıma park ettiği için 38 dakika içinde iki kere trafik idari para cezası yedi. Evli bir çocuk babası Gönenç Uygun, olayın yaşandığı günün sabahında anneannesinin ölüm haberini alınca hemen arabasına binip eve gitti. İzmir'in Konak İlçesi'ne bağlı Eşrefpaşa'daki cenaze evine sabah saat 07.00'da gelen Uygun, arabasını ise kaldırıma park etti. İki saat sonra arabasını kaldırımdan alıp otoparka götüren Uygun arabanın sileceğindeki cezayı fark etti. Kaldırıma park ettiği için 'Yaya yoluna park etmek'ten 108 lira trafik cezası kesilen Uygun, bir gün sonra cezayı internet üzerinden ödemeye çalışırken, aynı yerde farklı polislerin 38 dakika içinde iki farklı ceza yazdığını görünce şaşırdı. Cezaların birini ödeyen Uygun, ikinci cezaya ise itiraz etti.
HEMEN İTIRAZ ETTIİzmir Barosu'na bağlı avukatlık yapan Gönenç Uygun, kendisinin avukatlığını yapan Anıl Oğuz üzerinden ikinci cezaya itiraz etti. 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yazdığı dilekçede çarpıcı bir başlık atan Uygun'un itirazı kabul oldu. "Bir koyundan iki post çıkarılamaz" diyen Uygun, "Avukatım aracılığı ile aynı yerde kısa sürelerde iki tane ceza kesilemeyeceği için birden fazla idari para cezası düzenlenmesi hukuka ve hakkaniyete aykırı olup cezanın iptali istedik. Mahkeme de itirazımı kabul edip cezanın birini iptal etti. Bu karar emsal oldu. eğer yakın aralıklarla aynı cezayı birkaç kez yiyen olursa ödemeden bir araştırsın" dedi. Cezaya itirazı kabul eden 1. Sulh Ceza Hakimi Tülay Berber ise "Herkes, bir suçtan ancak bir defa yargılanabilir ve bir defa cezalandırılabilir. Kişi, yargılandığı suçtan keyfi olarak tekrar yargılanıp cezalandırılamaz" diyerek iki cezadan birinin iptaline karar verdi.

Yargıtay'ın bu husustaki görüşleri dikkate alındığında ''öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerini yol kullanıcılarına ceza vermek amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasını beklemek, araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına gelecektir. Bu çağdaş hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmaz.

Nasıl gündelik hayatımızda, iş hayatımızda bizler sehven hata yapabiliyorsak polis, jandarma, kolluk kuvvetleri gibi trafik cezası yazabilen memurlar da hata yapabilmektedir.

Müvekkile verilen ceza gündüz saatindedir. Gün ışığında ceza verilmesinden dolayı MÜVEKKİLİN TRAFİK KURAL İHLALİ YAPMADIĞI DAHA AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜLECEKTİR.

Uygulamada delil ya da ispatın olmadığı sadece tutanağın gönderildiği cezalarda itirazlar haklı görülmektedir. Tutanağın sevki esnasında görüntüler eklenmemiş olup, mahkemeye emniyet tarafından gönderilmesi gerekmektedir.


HUKUKİ NEDENLER : Karayolları Trafik Kanunu, HMK, sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Tebligat zarfı, Kamera Kayıtları, Fotoğraflar, Tanık Anlatımlar (Gerektiği takdirde), Yemin, sair ilgili delil

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen 23/04/2022 Tarih 90493861 Numaralı trafik idari para cezası karar tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 03.06.2022


İTİRAZ EDEN VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN 


EK:
1-Kimlik fotokopisi

2-Ruhsat fotokopisi

3-Sürücü belgesi

4-Ceza tutanağı

5-Vekaletname

6-Tebligat

 

Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlere Park Etme Cezası İtiraz dilekçesi, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından hazırlanmıştır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN