AİLE HUKUKU-BOŞANMA AVUKATI-BOŞANMA DAVALARI

AİLE HUKUKU-BOŞANMA AVUKATI-BOŞANMA DAVALARI

AİLE HUKUKU-BOŞANMA AVUKATI-BOŞANMA DAVALARI


AİLE HUKUKU-BOŞANMA AVUKATI-BOŞANMA DAVALARIAİLE HUKUKU-BOŞANMA AVUKATI-BOŞANMA DAVALARI

 

Boşanma avukatı denildiği zaman akla aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen avukat gelmektedir. Aile hukuku, medeni hukuk içerisinde yer almaktadır. Hukuk büromuz Kayseri’de kazandığı tecrübe ile profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir.

 

Aile hukuku denilince akla ne gelir?

 

Aile hukuku denilince akla; evlenme, boşanma, nişanlanma, mal edinme, evlat edinme, miras edinme, velayet, vesayet, nafaka, kişisel ilişki gibi konular gelmektedir.

 

Aile içerisinde oluşabilecek HER TÜRLÜ sorun aile hukukunun kapsamına girmektedir.

 

Aile hukuku alanında ne gibi davalar olur?

 

*Çekişmeli boşanma davası

*Anlaşmalı boşanma davası

*Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması

*Eşya tespiti(Değişik iş başvurusu)

*Ziynet alacağı davaları

*Velayet davaları

*Nafaka alacaklarının dava ve icra takiplerinin yapılması

*Soy bağının tespitine ilişkin davalar

*Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

*Çocuk malları

*Hısımlık

*Nişanın bozulmasından doğan maddi ve manevi zararların tazmini

*Evlilik öncesi eşler arasında yapılacak mal rejimi sözleşmesinin imzalanması

*Maddi ve manevi tazminat talepleri

*Mal rejiminin tasfiyesi

*Çocuk malları davalarının takip edilmesi

*Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının bu ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi

*Miras davaları

*Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi

Aile hukukunun kapsamı nedir?

 

Aile hukukunun temelini Türk Medeni Kanunu oluşturmaktadır.

 

Aile hukuku, evliliklerin hukukudur. Ancak sadece evlenme değil nişanlanma da bu kapsama girmektedir. Çünkü bu da aile içerisinde oluşabilecek sorunlardan biridir.

 

Aile hukuku neden bu kadar önemlidir?

 

Aile toplumun temel yapıtaşıdır. Aile hukukunun temeli ve yapılanması büyük önem arz etmektedir.

 

Aile hukuku, insanların hayatlarına tesir etmektedir.

 

Boşanma sebepleri nelerdir?

 

Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

 

Özel boşanma sebebi ise zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.

 

Boşanma davasında delillerin önemi nedir?

 

Taraflar iddia ettiği hususları deliller ile ispatlamalıdır. Bu yüzden deliller oldukça önem arz etmektedir.

 

Boşanma sebebi ispatlanır ise hakim boşanmaya karar verir. Hakim, delilleri serbestçe takdir eder.

 

Boşanma davaları ne kadar sürer?

 

Çekişmeli boşanma davaları ortalama 2 yıl sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları ise genellikle 2-3 ay sürmektedir.

 

Özel olarak belirlenen gibi konular aile hukukunun kapsama alanı içine girmektedir?

sözleşmelerde ve iç hukukta özel olarak belirlenen, aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, çocuk kaçırma ve çocuk istismarı, yapay döllenme gibi konular da aile hukukunun kapsama alanı içine girmektedir.

Boşanma Davasında Tarafların Duruşmalara Katılması Zorunlu Mudur?

 

Tarafların boşanma davalarında bizzat bulunması zorunluluğu boşanma türüne göre değişkenlik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davalarında avukat vekilliği olabilirken anlaşmalı boşanma davalarında durum farklıdır. Anlaşmalı boşanma davasında anlaşma protokolü üzerinde sözlü olarak anlaşıldığının beyanı hâkim önünde yapılması gerektiği için katılım zorunludur. Tüm bunların yanı sıra boşanma davalarına katılım gösterilmediği takdirde kişiler sonuçlarına katlanır.

 

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

 

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra kararın gerekçesini içeren gerekçeli karar hazırlanır. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Gerekçeli karar tebliğ edildikten iki hafta içerisinde tarafların itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer bu süre içerisinde taraflardan herhangi bir itiraz gelmez ise boşanma kararı kesinleşir.

 

Boşanma Davasında Üst Mahkeme Hangisidir?

 

Boşanma davası sonucunda gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildiğinden bahsetmiştik. Gerekçeli karara 2 haftalık süre içerisinde itiraz edilmez ise boşanma kesinleşir. Ancak taraflardan biri itiraz eder ise süreç üst mahkemeye gider. Boşanma davalarında üst mahkeme aile mahkemesinin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesidir. Bölge Adliye Mahkemesinde verilen kararlara karşı temyiz için ise Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine gidilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN