ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ


adli yardım talebinin reddine itiraz dilekçesiADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

İSTANBUL ANADOLU 13.İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2022/....... E.
DAVACI : ONUR .............................(T.C.......................)
VEKİLİ : Av. Gizem Gül Uzun 
KONU : 04.03.2022 tarihli tensip tutanağı gereğince adli yardım talebinin reddine ilişkin karara itirazımız hakkındadır.


AÇIKLAMALAR :


Yukarıda esas numarası belirtili dosyada adli yardım talepli dava açmıştık. Talebimizin adli yardım talebine ilişkin belge sunulmadığından ötürü reddedilmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 


Davacı müvekkil ekonomik olarak mahkeme masraflarını karşılayamayacak ölçüde zor durumdadır. Davacı müvekkil henüz 1997 doğumlu olup, düzenli bir gelire sahip değildir. Ayrıca üzerine kayıtlı mal varlığı da bulunmamaktadır. Üzerine kayıtlı ne bir araç ne bir gayrimenkul bulunmaktadır.


Adli yardım talebinin kabulüne ilişkin evrakları sunmak için Sayın Mahkemenizden süre talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü adli yardım talebinin kabulüne ilişkin evrakları sunmak üzere Sayın Mahkemenizden süre talep ederiz. 09.03.2022

DAVACI VEKİLİ

GİZEM GÜL UZUN KUTLAY

 

adli yardım talebinin kabul edilmesi için dilekçe

adli yardım talebinin kabulü için dilekçe

adli yardım talebinin kabul edilmesi için dilekçe örneği

adli yardım talebi dilekçe

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN