TESLİM OLMAMA SUÇU İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ

TESLİM OLMAMA SUÇU İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ

TESLİM OLMAMA SUÇU İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ


 • ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

  GÖNDERİLMEK ÜZERE

  ADANA 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

  Dosya No:

  İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN SANIK :

  TALEBİN KONUSU : Mahkemenin 14/04/20 tarihli, 2020/… Esas ve 2021/… Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde BOZULMASI istemli dilekçemin sunulmasıdır.

  AÇIKLAMALAR

  Yerel Mahkemenin 14/04/2…. tarihli kararının yasaya aykırı bir karar olması nedeniyle, yasanın ön gördüğü süre içinde aşağıda belirttiğim nedenlerle istinaf yoluna başvuruyorum.

  a) …… 2. Asliye Ceza Mahkemesi Esas No:2020/…, Karar No:2021/… numaralı kararı 21/06/2… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın, yetersiz inceleme ve lehime olan hükümler uygulanmadığından hukuka aykırı olduğu kanaatindeyim. Bu gerekçelerle söz konusu kararı istinaf etme gereği hasıl olmuştur.

  b) Yargılamayı yapan ilk derece mahkemesi söz konusu kararı verirken Artvin İnfaz Hakimliği’nin hakkımda verdiği kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı neticesinde süresinde ceza infaz kurumuna teslim olmadığımdan bahisle söz konusu kararı vermiştir. Ancak söz konusu kararı ben tebliğ almadığım için söz konusu karardan haberim bile yoktu. Söz konusu kararı babam tebliğ almış ve evrakı sahip olduğu dükkanda bırakmış. Benim babam ile aram bozuk olduğu için kendisiyle görüşmüyordum, dükkana bile uğramıyordum. Ancak babam rahatsızlanınca kendisinin hastane işleriyle ilgilenmek zorunda kaldım. Daha sonra dükkana uğradığımda tebliğ edilen evrakı orada gördüm ve söz konusu karardan ancak o zaman haberdar olabildim. Ancak daha sonrasında babam rahatsızlığı sonucunda felç olduğu için ve dükkanda çalışamadığı için dükkana bakmam gerekti ve bu yüzden teslim olamadım. İşlerin biraz düzelmesi sonucunda zaten ben teslim olacaktım. Benim infaz kurumundan kaçmak gibi bir amacım ya da kastım kesinlikle yoktu. Zaten görevliler beni aldığında babamın dükkanında bulunuyordum. Kaçma amacım olsaydı

  dükkanda bulunmaz ve kaçabileceğim başka bir yere giderdim. İlk derece mahkemesi bu hususları göz önünde bulundurmadan karar vermiştir. Bu yüzden de söz konusu kararı istinaf ediyorum.

  c) Ayrıca ….. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin söz konusu kararı öncelikle ……. Bölge Adliye Mahkemesince incelenmiş ve karar basit yargılama usulünün değerlendirilmesi gerekçesiyle bozulmuş olmasına rağmen yerel mahkeme bu hususu değerlendirmemiştir. Söz konusu kararı bu husus açısından da istinaf ediyorum.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğim nedenler ve sayın mahkemenizin de re ’sen dikkate alacağı diğer nedenlerle, İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  İSTİNAF EDEN SANIK:

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN