POLİS GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ

POLİS GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ

POLİS GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ


 • [Adınız ve Soyadınız][Adresiniz][Tarih]

  [İlgili Emniyet Müdürlüğü][Adresi]

  Konu: Polis Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayeti

  Sayın Yetkililer,

  Ben, [Adınız ve Soyadınız], [Doğum Tarihiniz] doğumlu, [Mesleğiniz], [T.C. Kimlik Numaranız], [Adresiniz] adresinde ikamet eden bir vatandaş olarak, aşağıda belirteceğim olayla ilgili olarak şikayet dilekçemi sunmak amacıyla başvuruyorum.

  Olay, aşağıda kısaca özetlemeye çalıştığım şekilde gerçekleşmiştir:

  [Tarih]: [Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Saat]

  Olay Özeti:[Olayı kısaca anlatın, ne olduğunu, nerede ve nasıl gerçekleştiğini açıklayın.]

  Bu olayla ilgili olarak, [ilgili polis memuru adı ve soyadı veya kimlik bilgisi varsa] isimli polis memuru tarafından görevi kötüye kullanıldığına inanıyorum. Şikayetim üzerine, gerekli incelemelerin yapılmasını ve bu durumun en kısa sürede adil bir şekilde çözüme ulaştırılmasını talep ediyorum.

  Olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameraları ve tanık beyanlarının toplanarak adil bir inceleme yapılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını rica ediyorum.

  İlgili polis memurunun, yetki ve sorumluluklarını kötüye kullanarak hakkımızda haksız bir şekilde işlem yapması, güvenlik güçlerine olan güvenimi zedeliyor ve adaletin sağlanmasına olan inancımı sarsıyor.

  Bu nedenle, soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütülmesini, delillerin titizlikle değerlendirilmesini ve şüpheli polis memuru hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.

  Ekte, olayla ilgili elimde bulunan herhangi bir kanıt, belge veya tanık bilgisi varsa onları da sunuyorum.

  Gereğinin en kısa sürede yerine getirilmesini ve adaletin tecelli etmesini umut eder, konuyla ilgili tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

  Saygılarımla,

  [Adınız ve Soyadınız][İmza] (Eğer elden teslim ediyorsanız)

  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

  MÜŞTEKİ :

  VEKİLİ :

  ŞÜPHELİ : İfade alma esnasında ………….. Polis Merkezi’nde bulunan kolluk görevlileri

  KONU : Şüphelilerin cezalandırılması talebimdir.

  SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma (257/1)

  AÇIKLAMALAR :

  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “ifade alma ve sorguda yasak usuller” başlıklı 148. maddesi uyarınca 2020/81313 soruşturma, ………../………. esas, ………./……. iddianame numaralı iddianamenin şüphelisi konumundaki müştekinin, ……… Polis Merkezi Amirliği’nde düzenlenen …../…….. Olay/Evrak numaralı beyanları özgür iradesine dayanmalıyken, kolluk görevlisi tarafından müştekinin Instagram adlı sosyal medya üzerindeki konuşmaları kastedilerek “Bu yazışmalardan bir şey çıkmaz, bunları sil” denilmek suretiyle aldatılması, söz konusu kanun hükmüne aykırılık sonucunu doğurmakla birlikte, fiili işleyen kamu görevlisi açısından görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle müştekinin mağduriyetine sebep olmuştur.

  Kolluk görevlisi tarafından aldatılmış olmasına rağmen sosyal medyadaki yazışmaları silmeyen müştekinin ifadesinin alınması sırasında ………./…….. soruşturma, ……./…….. esas, ……../……. iddianame numaralı iddianamede belirtilen suçun delili sayılabilecek yazışmaları, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla müştekinin telefonundan silen kamu görevlisi görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle müştekinin mağduriyetine neden olmuştur.

  DELİLLER : Müşteki beyanı, ……….. Polis Merkezi Kamera Kayıtları,

  SONUÇ VE TALEP :

  Yukarıda açıklanan sebeplerle şüpheli konumundaki kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için kamu davasının açılmasına karar verilmesini talep ederiz.

  MÜŞTEKİ VEKİL

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN