Ödenen Trafik Cezasını Geri Ödenmesi Alma Dilekçesi

Ödenen Trafik Cezasını Geri Ödenmesi Alma Dilekçesi

Ödenen Trafik Cezasını Geri Ödenmesi Alma Dilekçesi


https://www.gizemuzun.av.tr/radar-trafik-cezasi-itiraz-dilekcesi-ornegiÖdenen Trafik Cezasını Geri Ödenmesi Alma Dilekçesi

 Ödenen Trafik Cezasını Geri Ödenmesi Alma Dilekçesi

 

ADANA ÇUKUROVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Müvekkilimiz ...............Mobilya İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adınayapmış olduğumuz itiraz Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği 2020/.... Değişik İşs ayılı dosya sonuçlanmıştır.

 

Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği 2020/...... Değişik İş sayılı ilamında ;

‘İtiraz edenin itirazının KABULÜNE, hukuka aykırı olduğu anlaşılan Batman Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24/02/2020 tarih ve UDHB-B 264..... nolu idari para cezası karar tutanağıyla tesis edilen idari yaptırım kararının 5326 Sayılı Kabahatler Yasasının 28/8-b maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,’ karar verilmişitr.

 

Yasal düzenleme ve Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği 2020/..... Değişik İş sayılı ilamı gereğince ; ekte ödeme dekontunu sunduğumuz 1.630,50TL trafik cezasının karar tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte 30 gün içerisinde, tarafımıza ait olan DENİZBANKTR..................................IBAN No’lu hesaba dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılmasını talep ederiz.

  Av. GİZEM GÜL UZUN

 

 

 

İLETİŞİM: .................................................

EK: 1)Vekaletname

2)Mahkeme kararı

3)Ödeme Dekontu

 

 

Ödenen Trafik Cezasını Geri Ödenmesi Alma Dilekçesi örneği, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından hazırlanmıştır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN