MARKA İÇİN LİSANS VERME(LİSANS SÖZLEŞMESİ)

MARKA İÇİN LİSANS VERME(LİSANS SÖZLEŞMESİ)

MARKA İÇİN LİSANS VERME(LİSANS SÖZLEŞMESİ)


 GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

SAHABİYE MAH.TEOMAN SOK.AVUKATLAR İŞ HANI

BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501

 

MARKA İÇİN LİSANS VERME(LİSANS SÖZLEŞMESİ)

Lisans, markanın kullanılması hakkının devredilmesidir. Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir.

Lisans sözleşmesi; lisans veren marka sahibinin, markayı kullanma hakkını verdiği, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. 

Bu sözleşmeyle lisans veren marka sahibi, sözleşme hükümleri çerçevesinde markasının kullanma hakkını lisans alana vermekte; lisans alan ise lisans verene bir BEDEL ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması gerekir.

Lisans sözleşmesinin sicile kaydedilmesi gerekir. Lisans sicile kayıt edilmediği sürece iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Lisans, inhisari lisans ve inhisari olmayan lisans olarak iki şekilde verilebilir.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.

İNHİSARİ LİSANS

İnhisari lisans, marka sahibi tarafından markayı kullanma hakkının münhasıran lisans alana verildiği lisans türüdür. Bu halde marka sahibi bir başkasına lisans hakkı veremeyeceği gibi, hakkını açıkça saklı tutmadığı halde markayı kendisi de kullanamaz.

Lisansın inhisari olması, sözleşmede bu yönde hüküm bulunmamasına bağlıdır. Aksi halde lisans, inhisari olmayan lisans olarak kabul edilir.

İNHİSARİ OLMAYAN LİSANS

Marka sahibinin kendisinin markayı kullanmaya devam edebileceği veya başka lisanslar da verebileceği bu lisans türüne inhisari olmayan lisans veya basit lisans adı verilmektedir. 

SÖZLEŞMEDE AKSİ KARARLAŞTIRILMAMIŞSA LİSANS SÖZLEŞMESİ İNHİSARİ OLMAYAN LİSANS SÖZLEŞMESİ OLARAK KABUL EDİLİR.

Marka Hakkının Sona Ermesi Durumları

*Hükümsüzlük

*İptal

*Vazgeçme

*Yenilememe

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın sonuçları geçmişe etkilidir. Bu hükme göre, mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesiyle marka üzerindeki hak sona erer.

Marka kararının sonuçları, geçmişe yani markanın tescil edildiği tarihten itibaren etkilidir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN