MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ


İZMİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE
DAVACI: Tuğba ***** (T.C:1859930****)
Şemikler Mah. 6274 Sk. No:14/4 Karşıyaka/İZMİR

VEKİLİ:Av. Gizem Gül UZUN
Sahabiye, Teoman Sk. Avukatlar İş Hanı D:No:9/501 Kat:5, 38100 Kocasinan/Kayseri

DAVALI: 1- QUICK SİGORTA A.Ş.
Quick Tower, İçerenköy Mah. Umut Sk. No:10/1 Kat:7 34752 Ataşehir/İSTANBUL
MERSIS NO: 0345024957000010
2- Göksel ***** (T.C:145*******)
(Mernis adresine tebligat gönderilmesi talep olunur.)
3- Kırkpınar Turizm
Vergi No:5580089328

KONU: Gerçekleşen trafik kazası sonucu müvekkilin aracında meydana gelen hasarın hiçbir şekilde ödenmemesi ve müvekkile ait araçta oluşan değer kaybının 6100 sayılı yasanın 107. maddesi uyarınca toplanacak delillere göre tutarı belirlenerek, yine HMK 107. Maddesine göre araç eğer kaybı tazmini için şimdilik; 100,00 TL, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili taleplidir.

 

DAVA DEĞERİ: Belirsiz Alacak DavasıKUSURLU ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA NO: 35 S 95***

POLİÇE NO: 10000011079****

KAZA TARİHİ: 21/12/2022AÇIKLAMALAR:

Quick Sigorta A.Ş. nezdinde sigortalı olan 35 S 95*** plakalı aracın üzerinde sevk ve idaresi bulunan Göksel *****, kaza tespit tutanağında belirli olan İzmir ili Menemen ilçesinde seyir halinde iken, önünde kırmızı ışık sebebiyle duran Hilmi *****'ın sevk ve idaresindeki 35 YLC ** plakalı aracı dikkat ve özen eksikliği sonucunda görmemiş ve 35 YLC ** plakalı araca arkadan çarpmıştır. Kaza tespit tutanağı örneği ile kusur tespit evrakları ektedir.

 

Karayolları Trafik Kanunu md.84:

''– Araç sürücüleri trafik kazalarında;

a) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme,

b) Taşıt giremez trafik işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme,

c) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında, karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol
bölümüne girme,

d) Arkadan çarpma,

e) Geçme yasağı olan yerlerde geçme,

f) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,

g) Şeride tecavüz etme,

h) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama,

i) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama,

j) Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama,

k) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında
park etme veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,

l) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş
araçlara çarpma,

Hallerinde asli kusurlu sayılırlar''

Bu kaza nedeniyle Quick Sigorta A.Ş. nezdinde sigortalı olan aracın sürücüsü %100 kusurludur. Müvekkilin aracı değer kaybına uğramıştır. Ayrıca müvekkil aracını belirli bir süre boyunca kullanamamıştır.

 

Sayın Mahkemenizce de bilineceği üzere haksız fiil ile başkasına zarar veren bu zararı tazmin etmek zorundadır. Somut olayımızda araç sürücüsü Göksel ****** müvekkilin aracına zarar vermiştir. Ayrıca hasara sebep olan araç ''ticari servis'' olarak kullanılmaktadır. Aracı sigorta ettiren ise ''Kırkpınar Turizm''dir. Ticaret kanunu ve diğer ilgili kanunlarca araç işleteni hasarlardan müteselsil sorumludur.

 

Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu md.85 ''Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.'' açık bir şekilde bu hususu düzenlemektedir.

 

Ekspertiz raporu ''hasar gören parçalar'' bölümü incelendiğinde;

''sol ve sağ arka stop lambaları

bagaj kapağı sol ve sağ stop lamba grupları

model yazısı

bagaj kapağı

bagaj kapağı/arka kapı kilidi

arka tampon sol ve sağ amortisörleri

bagaj kapağı camı''

görülecektir. Parça fiyatı net tutar 21.026,14 TL'dir.

 

İşçilik masrafları ise net tutarı 9.800,00 TL ve KDV tutarı 3.784,71 TL olup net toplam miktar 34.610,85 TL'dir. Bu rakam dışında müvekkilin aracı değer kaybına uğramıştır.

 

Tarafımızca davalı sigorta şirketi olan Quick Sigorta A.Ş. başvuruda bulunulmuş ancak herhangi bir cevap alınamamıştır. Davalı şirket sigortalısının aracının sürücüsünün kusurunun tam olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gerçek zarar ilkesi gereğince tam ve eksiksiz ödeme yapılması gerekmektedir. Ancak müvekkile herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 

Müvekkilin aracı Nissan marka ve ''Qashqai 1.2 DIG-T X-TRONIC SKY PACK'' modelidir. Ayrıca müvekkilin aracının kilometresi 131.308'dir. Aynı zamanda müvekkilin aracında kaza tarihinden önce herhangi bir değişen veya boyalı parça bulunmamakta iken işbu kaza sonrası müvekkilin aracının ağır bir değer kaybına uğradığı açıktır.

 

Mevcut kaza sebebiyle, aracın gördüğü işbu kapsamlı tamir/onarım/boya/parça değişimi ve TRAMER kayıtlarına işlenen hasar kaydı sebebiyle ikinci el piyasa rayiç değerinde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

 

Davalı şirket sigortalısının aracının sürücüsünün kusurunun tam olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Araçta oluşan değer kaybı ise yaklaşık olarak 50.000,00 TL'dir.

 

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 30'uncu maddesi çerçevesinde yine 2918 sayılı KTK'nın 97'nci maddesi ''zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içerisinde dava yoluna gitmeden öne ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.'' hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm gereğince müvekkil adına sigorta şirketine başvuru yapılmıştır. Sigorta şirketi tarafından hiçbir şekilde bir ücret ödemesi yapılmamıştır. Bu nedenlerden ötürü de Sayın Mahkemenizden müvekkilin zararını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Ayrıca,

 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2013/3815 Es. 2013/9854 Kar. sayılı ilamında;

 

“ … aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi …”

 

denilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için, aracın hasarsız haldeki rayiç değerleriyle, kazadan sonraki rayiç değerinin tespitine yönelik bilirkişiden rapor alınması gerektiği belirtilmiştir.

 

Ayrıca tarafımızca, aracın kaza öncesindeki halinin, serbest piyasa araştırmaları yapılmış olup örnek teşkil etmesi açısından Sayın Mahkemenize sunuyoruz.https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pickup-nissan-tertemizz-qashqai-1092995588/detay

 

https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-arazi-suv-pickup-nissan-140.000km-orjinal-boyasiz-hatasiz-tramersiz-qashqai-978707356/detay

 

Yukarıda izah edildiği şekilde meydana gelen kaza sonucunda müvekkilimizin aracında oluşan değer kaybı ödenmediğinden, araç değer kaybı tutarını davalılardan talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, yapılacak olan bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak olan araçtaki değer kaybının, davalılar tarafından tazmin edilmesi istemiyle mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.HUKUKİ NEDENLER : Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER : Kaza tespit tutanağı, Sigorta poliçesi, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru formu, Sigorta Şirketine Başvuru dilekçesi, iadeli taahhütler, dekontlar, kaza fotoğrafları, bilirkişi vs her türlü delil

 

TALEP VE SONUÇ:

1- Davalı sigorta şirketinin hiçbir şekilde ödememiş olduğu, müvekkilin aracına dair tamir, onarım ve işçilik alacağı masraflarının, davalılardan müteselsilen tazminine,

 

2- Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK 107 kapsamında belirsiz alacak şimdilik 100,00 TL avans faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle birlikte, KTK 88. maddesi uyarınca davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ederiz. 3.05.2023

 

DAVACI VEKİLİ

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

EKLER:

1- Kaza tespit tutanağı

2- Ekspertiz Raporu

3- Sigorta Poliçeleri

4- Aracın ruhsat ve ehliyet bilgileri

5- Sigorta başvurusu ve posta gönderi-tebliğ kayıtları

6- Onanmış vekaletname sureti

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN