Keşifte Bulunma Talebi Avukat-Avukatın Keşifte Bulunma Talebi

Keşifte Bulunma Talebi Avukat-Avukatın Keşifte Bulunma Talebi

Keşifte Bulunma Talebi Avukat-Avukatın Keşifte Bulunma Talebi


Keşifte Bulunma Talebi Avukat-Avukatın Keşifte Bulunma Talebi

Keşifte Bulunma Talebi Avukat

 

ADANA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO:2021/.... E.

SANIK : 

MÜDAFİİ : Av. GİZEM GÜL UZUN

D.KONUSU: 02.03.2022 tarihinde olay mahalinde yapılacak olan keşfe müvekkil sanık ...............'un hazır bulundurulması talebi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR: 

 

Yukarıda esas numarası yazılı olan dosyada sanık ........................müdafisiyim. 02.03.2022 saat 14:00 de olay mahalinde yapılacak olan keşfe müvekkil sanık ..............................'un savunma hakkının kısıtlanmaması için hazır bulundurulmasını talep ediyorum. 

 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22.02.2022

 

Sanık Müdafii

Av. Gizem Gül Uzun

 

avukat vekillikten çekilme dilekçesi

avukatın sır saklama yükümlülüğü hakkında 

 

Keşif delili, hâkimin uyuşmazlık konusunu bizzat gözlemlemesini ve gerektiğinde tanık veya uzman bilirkişilerin keşif sırasında dinlenmesini sağladığından, kuvvetli bir takdiri delil olarak genel kabul görmektedir. Keşif doğrudan delillerdendir, çünkü mahkeme tarafından bizzat hâkimin gözlemiyle gerçekleştirilir.

 

İcra İflas Hukuku uygulamaları sırasında da icra müdürlüğünce yapılan bir işleme karşı, memurun muamelesini şikâyet yoluna gidildiğinde dahi uyuşmazlık, keşif deliline başvurmayı zorunlu kılabilir. O halde icra mahkemesi şikâyeti değerlendirirken keşif kararı almak ve bu kararı usulüne uygun olarak icra etmek durumundadır.

 

Keşfin konusu, HMK m.288’e göre keşif yapılmasını gerektirecek veya keşif yapmaya elverişli her türlü uyuşmazlık olabilir. Örneğin bir boşanma ve tazminat davasında, davacı kadın, kocasının kendisini bir başka kadınla aldattığını iddia edip, ispat vasıtası olarak da kocası ile sevgilisinin buluştuğu otelin girişindeki ve lobisindeki, hatta asansördeki, güvenlik kamera kayıtları ile otelin bulunduğu caddedeki MOBESE kamera kayıtlarını gösteriyorsa, mahkeme bu konuda karar alarak bu kayıtların getirtilmesini isteyebilir ve hakim bu kayıtları mahkemece verilen keşif kararı ile bizzat izleyip, kendi kanaatini oluşturabilir. Bu işlemi yaparken gerektiğinde uzman bilirkişi yardımı da alabilir.”

Günümüzde elektronik ortamdaki bazı veriler de delil olarak değerlendirilmektedir. Örneğin; bir firmanın bilişim altyapısı ile ilgili bir uyuşmazlıkta bilgisayar ve bilgisayar kayıtları üzerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilebilir.

Görüldüğü üzere; HMK ‘da keşfin konusunda yasalara uygunluk çerçevesinde herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. (Buna karşın hukuka uygun olmak elbette bir zorunluluktur). Bu da şüphesiz ki hukuk yargısında iddia edilen hususlar karşısında hukuk muhakemesi hukukunun kuralları dahilinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında hâkimin takdir ve kanaatini oluşturması sürecine ciddi bir katkı sağlamıştır.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN