ESAS HAKKINDA SAVUNMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

ESAS HAKKINDA SAVUNMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

ESAS HAKKINDA SAVUNMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?


[Adınız Soyadınız][Adresiniz][Tarih]

 

[İlgili Asliye Ceza Mahkemesi Adı][Adresi]

 

DOSYA NO: [Dosya Numarası]KONU: [Davanın Konusu]

 

SAYIN MAHKEME HEYETİNE,

 

Ben, aşağıda kimlik bilgileri bulunan [Adınız Soyadınız], yukarıda belirtilen dosya numarasıyla tarafıma tebliğ edilen suçlamalara karşı savunmamı sunmak amacıyla bu dilekçeyi saygılarımla arz etmekteyim.

 

Olayın Özeti:[Olayın tarihi, yeri ve kısa özeti şeklinde olayı açıklamak. Eğer müşteki varsa, müştekinin kim olduğunu ve beyanlarını da belirtmek.]

İddiaların Reddi:Tarafıma yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddediyorum. [İlgili olaya dair herhangi bir somut delil veya tanık beyanı varsa burada belirtmek.]

Hukuki Savunmalarım:A. Usule İlişkin Savunmalar:i. Gözaltı ve İfade Alma Süreci:[Eğer gözaltına alındıysanız ve ifade alma sürecinde sorunlar yaşandıysa, hukuksuz uygulamaları ve hakkınızdaki ifadenin doğru olmadığını belirtebilirsiniz.]

 

ii. Delillerin İncelenmesi:[Savunma için önemli delillerin göz ardı edildiği veya yanlış değerlendirildiği iddiası varsa bunu belirtmek.]

 

iii. Avukat Yardımı:[Eğer olay esnasında avukatınız yoksa ve savunmanızı etkin bir şekilde gerçekleştiremediyseniz, bu durumu açıklamak.]

 

B. Materia İlişkin Savunmalar:i. Şüpheli/Müdafi Müdahalesi:[Eğer olay esnasında şüpheli veya müdafinin olaya müdahale ettiği ve sizin savunmanızı engellediği iddiası varsa, bu durumu belirtmek.]

 

ii. Başka Bir Kişi veya Neden Dolayısıyla İşlenen Suç:[Eğer suçun gerçekleştiği sırada başka bir kişinin olay yerinde olduğunu veya başka bir neden dolayısıyla suçun işlendiğini düşünüyorsanız, bu savunmayı belirtmek.]

 

Tanık Listesi:[İfadenizi destekleyecek tanıkların isimlerini ve iletişim bilgilerini buraya eklemek.]

 

Delil Talepleri:[Tarafınıza ait olduğunu düşündüğünüz ve savunmanızı destekleyecek delillerin ne olduğunu belirtmek.]

 

Sonuç ve Talep:Bu nedenlerle, tarafıma yöneltilen suçlamaların haksız ve mesnetsiz olduğunu belirterek, beraatime ve tarafıma verilmiş olan mağduriyetin giderilmesine karar verilmesini talep ediyorum.

 

Yukarıda beyan ettiğim savunmalar ve talepler ile ilgili olarak, gerekli değerlendirmeyi yaparak adaletin tecellisini sağlayacağınıza olan inancım tamdır. Mahkemenizin hakkaniyetli bir karar vereceğine olan güvenimle, saygılarımla arz ederim.

 

[Adınız Soyadınız][İmzanız] (Eğer el yazısı ile gönderiliyorsa)[Adınız Soyadınız][Adresiniz][Telefon Numaranız][E-posta Adresiniz]

 

Sayın [Mahkeme Başkanının veya İlgili Yetkilinin Adı],

 

DOSYA NO: [Dosya Numarası]KONU: Savunma Dilekçesi

 

Sayın Mahkeme Başkanı,

 

Öncelikle mahkemenizde yargılandığım dava kapsamında tarafıma sunulan suçlamaları ciddiyetle değerlendirmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle hakkımdaki iddialara karşı doğru bilgileri ve hukuki argümanlarımı sunmak amacıyla bu savunma dilekçesini sunuyorum.

 

Kimlik Bilgilerim:[Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız ve diğer kimlik bilgileriniz]

İddiaların Özeti:[Dava konusu suçlamaların kısaca özetini burada belirtiniz.]

Savunmam:a) İddiaların Asılsızlığı: Hakkımdaki suçlamaların asılsız olduğunu belirtmek isterim. Kanıtlarla desteklenmemiş ve dayanağı olmayan iddialarla karşı karşıyayım. Bu nedenle suçsuzluğumu ispat etme hakkımı kullanmak istiyorum.

 

b) İzahatlar: Suçlamaların getirildiği olayla ilgili gerçekler ve olgular hakkındaki izahatlarım şunlardır: [Gerekli gördüğünüz her türlü açıklamayı burada yapınız.]

 

c) Deliller: Mahkemeye sunulan delillerin titizlikle incelenmesini ve tarafsız bir değerlendirmeye tabi tutulmasını talep ederim. Ayrıca kendi savunma delillerimi de sunma hakkımı kullanacağımı bildiririm: [Savunma için sunacağınız delilleri burada belirtiniz.]

 

d) Tanıklar: Tarafıma isnat edilen suçlamaları çürütecek tanıklarımın ifadelerini sunmak istiyorum. Bu kapsamda mahkemenizden, tanık beyanlarına başvurarak gerçekleri açığa çıkartmanızı talep ediyorum: [Gerekli gördüğünüz tanıkların isimlerini ve iletişim bilgilerini burada belirtiniz.]

 

e) Hukuki Savunma: Hakkımdaki suçlamaların hukuki değerlendirmesiyle ilgili olarak [Avukatınızın veya danışmanınızın adı], tarafından hazırlanan hukuki savunma raporunu mahkemeye sunma talebimiz bulunmaktadır.

 

Taleplerim:a) Adil ve tarafsız yargılanma hakkımın korunmasını talep ederim.

 

b) Delillerin doğru ve adil bir şekilde değerlendirilmesini istiyorum.

 

c) Savunma avukatımla olan iletişimimin sağlanmasını rica ederim.

 

d) Hakkımda verilecek kararın hukuka uygun ve adaletli olmasını temenni ediyorum.

 

Sonuç ve İmza:Yukarıda beyan ettiğim hususlar, hakkımdaki iddialara karşı tarafıma verilen savunma hakkımın kullanımıdır. Mahkemenizde adil bir yargılama süreci yaşanması ve doğru kararların verilmesini ümit ederim.

 

Tarih: [Dilekçenin yazıldığı tarih]Yer: [Dilekçenin yazıldığı yer]

 

[Adınız ve İmzanız]

 

NOT: Bu bir örnek savunma dilekçesidir. Her durum ve dava farklı olabilir. Bu nedenle, gerçek bir dava için savunma dilekçesi hazırlamadan önce bir avukattan veya hukuki danışmandan yardım almanız önemlidir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN