Adın Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Adın Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Adın Değiştirilmesi Dava Dilekçesi


ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİAdın Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Adın Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

DAVALI YÜREĞİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU : Adın değiştirilmesi istemidir.

İZAHI :

1-) A ili, B ilçesi, C Mahallesi Köyü Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No ile nüfusa kayıtlıyım.

(Ek-1; Nüfus cüzdan fotokopisi)

(Ek-2; Nüfus kayıt örneği)

2-) Doğduğum günden beri tüm sosyal çevrem bana ''Melis'' ismiyle hitap etmektedir. “Fatma” ismi sadece resmi işlemlerde kullandığım bir isim haline gelmiştir. Bu husus ise gündelik yaşamımda sıkıntı ve kargaşaya yol açmaktadır. Ayrıca bu durumu sürekli olarak izah etmekten de oldukça sıkılmış durumdayım. 

3-) Yaşı küçük olan çocuklarıma dahi benim ismim sorulduğunda ''Melis'' ismini söylemektedirler. 

4-) Yargıtay 18. HD.’nin 23.05.1995 gün ve 1995/5488 Esas – 1995/6228 Karar sayılı ilamında vurgulandığı üzere, “…Kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı ismi ile anılmayı istemesi ismin düzeltilmesi için haklı neden teşkil eder…”

Yine Yargıtay 18. HD.’nin 30.04.2015 gün ve 2014/18248 Esas – 2015/7152 Karar sayılı ilamında vurgulandığı üzere 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’un 27. maddesi uyarınca adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Tanık beyanları doğrultusunda davacının ailesi ve tüm çevresinde başka bir isimle tanındığı hususu sabit olmasına rağmen bu husus dikkate alınmayarak davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.”

şeklindeki hükümlerinde kişinin talebi ve tanık beyanlarının isim değiştirilme davasındaki önemine/haklılığına vurgu yapmıştır.

(Ek-3; Yargıtay 18. HD.’nin 30.04.2015 gün ve 2014/18248 Esas – 2015/7152 Karar sayılı ilamı)

Tüm bu sebeplerle gerek ailem gerekse sair arkadaş çevrem tarafından kullanılan ve bilinen adımın, nüfus kaydıma işlenerek değiştirilmesi için iş bu dilekçenin verilmesi zarureti hâsıl olmuştur.

NEDENLER : Nüfus Hizmetleri Kanunu, MK, 6100 sayılı HMK vs. İlgili mevzuat.

DELİLLER :

  • Vukuatlı nüfus kayıt tablosu, vs. her türlü yasal delil.
  • Tanıklar;
  • Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplere binaen haklı ve yasal davamın kabulü ile nüfus kayıtlarında “Fatma” olarak geçen ismimin “Melis” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih) 

Davacı

EKİ :

  • Nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Nüfus kayıt örneği,
  • Yargıtay 18. HD.’nin 30.04.2015 gün ve 2014/18248 Esas – 2015/7152 Karar sayılı ilamı,
  • 18.HD. Esas No:2011/8493, Karar No:2011/11442, Karar Tarihi: 15.11.2011,
  • Sosyal medya platformlarında kullanıcı adım ve insanların bana hitap şekliAdın Değiştirilmesi Dava Dilekçesi, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından sunulmuştur.

isim değiştirme davası dava dilekçesi örneği

adın değiştirilmesi davası

adın değiştirilmesi davası dava dilekçesi

adın değiştirilmesi dava dilekçesi

isim düzeltme dava dilekçesi

isim değiştirme davası dava dilekçesi

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN