YOZGAT BOŞANMA AVUKATI-YOZGAT AİLE HUKUKU AVUKATI

YOZGAT BOŞANMA AVUKATI-YOZGAT AİLE HUKUKU AVUKATI

YOZGAT BOŞANMA AVUKATI-YOZGAT AİLE HUKUKU AVUKATI


YOZGAT BOŞANMA AVUKATI-YOZGAT AİLE HUKUKU AVUKATIYOZGAT BOŞANMA AVUKATI-YOZGAT AİLE HUKUKU AVUKATI
AİLE HUKUKU-BOŞANMA AVUKATI

 

Boşanma avukatı denildiği zaman akla aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen avukat gelmektedir. Aile hukuku, medeni hukuk içerisinde yer almaktadır. Hukuk büromuz Kayseri’de kazandığı tecrübe ile profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir.

Nişanın Bozulması ve Aile Avukatı

Nişanlanma bir evlenme vaadidir. Türk Medeni Kanunu nişanlanmanın evlilik dışı bir nedenle sona ermesine birtakım hukuki sonuçlar bağlamıştır:

Maddi tazminat davası açma hakkı: Taraflardan birinin haksız yere nişanı bozması durumunda diğer tarafın maddi tazminat davası açma hakkı doğar. Maddi tazminatın kapsamına evlenme maksadıyla yapılan harcamalar, katlanılan maddi fedakarlıklar ve yapılan nişan giderleri girer. Maddi tazminat davası açma hakkı yalnızca terk edilen tarafa verilmiş bir hak değildir. Eğer kişi karşı tarafın kusuru nedeniyle nişanı bozuyorsa yine maddi tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat davası açma hakkı: Nişanın bozulmasından dolayı kişilik hakları zarar gören taraf manevi tazminat davası açabilir. Manevi tazminat davası açabilmek için karşı tarafın az da olsa kusurunun bulunması gerekmektedir.

Hediyelerin geri verilmesi: Taraflar birbirlerine nişanlılık sebebiyle vermiş oldukları “alışılmışın dışındaki hediyeler” nişanın bozulmasından sonra geri istenebilir. Hediyelerin geri istenmesi için karşı tarafın kusur aranmaz ve bu davayı sadece nişanlanan taraflar değil onların anne babaları ve anne babaları gibi davranıp hediye vermiş olan diğer kimseler de açabilir.

Peki nişanın bozulması ve aile avukatı arasındaki ilişki nasıldır? Aile avukatı hangi zararların maddi tazminat, hangi zararların manevi tazminat veya hediyelerin geri verilmesi kapsamında talep edilebileceğini belirler. Bunlardan hiçbirinin kapsamına girmeyen zararları ise sebepsiz zenginleşme yoluyla geri alır. Kusur gerekiyorsa kusurun ispatlanması hususunda önemli rol oynar. Nişanın bozulmasından kaynaklanan hediyelerin iadesi davası sürecini yürütür. Bunların dışında arabuluculuk faaliyeti gerçekleştirerek mahkemeye gerek kalmadan uyuşmazlığı kendisi de çözebilir. Aile hukuku avukatı ayrıca aile hukukuyla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verir. 

Mal Rejimi Sözleşmesi ve Aile Avukatı

1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’yla evlilikteki yasal mal rejimi edinilmiş haklara katılma rejimi olarak belirlenmiştir. Yasal mal rejimleri, seçimlik mal rejimleri ve edinilmiş haklara katılma mal rejimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için konuyla ilgili mal rejimi sözleşmeleri makalemize göz atabilirsiniz.

Eşlerin evlenmeden önce veya evlilik sırasında yaptıkları, evlilik sürerken veya evlilik bittikten sonra mallarını nasıl yöneteceklerini kararlaştırdıkları sözleşmelere mal rejimi sözleşmesi denir. Mal rejimi sözleşmesi yapılması aşamasında aile avukatıyla çalışmak büyük önem arz etmektedir. Zira kişisel mallarla edinilmiş malların tasnifi ve edinilmiş mallardan kişisel mallara veya kişisel mallardan edinilmiş mallara aktarılan oranların nasıl hesaplanacağı uzmanlık gerektiren bir iştir.

Aile Konutu Şerhi ve Aile Avukatı

Eşlerin evlilik birliğini sürdürürken birlikte kullandıkları konuta aile konutu denir. Tapu kütüğünde koyulacak bir şerh ile söz konusu konut aile konutu haline gelmiş olur.

Türk Medeni Kanunu aile konutu kavramına birtakım hukuki sonuçlar bağlamıştır. Örneğin eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan aile konutunu kiraya veremez, satamaz veya diğer eşin bu konut üzerindeki haklarını sınırlayamaz. Aile konutu şerhi ve aile avukatıyla çalışmak yaşanabilecek büyük hak kayıplarını önlemek açısından önemlidir. Zira aile konutu şerhi, nasıl koyulacağı, aile konutu şerhinin sonuçları hakkında bilgilendirme ve bu eşlerden birinin bu şerhe aykırı hareket etmesi durumunda ne olacağı ancak bir aile avukatının bilebileceği bir iştir.

Kadınlar boşandıktan kaç gün sonra yeniden evlenebilir?

 

Kadınların boşandıktan sonra yeniden evlenmeleri için ülkeden ülkeye ve hukuki düzenlemelere göre farklı süreler belirlenmiştir. Örneğin, Türkiye'de, boşandıktan sonra kadınların yeniden evlenebilmesi için kanunda belirlenen bekleme süresi 300 gündür. Bu süre, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde belirtilmektedir. Bu süre, kadının boşanmadan sonra hamile kalması ve yeni evliliğinde çocuk sahibi olması durumunda kısaltılabilmektedir.

 

Ancak, her ülkede ve hukuki düzenlemelerde farklı süreler belirlenebilir. Dolayısıyla, kadınların boşandıktan kaç gün sonra yeniden evlenebilecekleri konusunda kesin bir cevap vermek mümkün değildir. İlgili ülkenin kanunlarını inceleyerek, evlilik için gerekli süre hakkında bilgi edinmek gereklidir.

 

Kadınlar iddet müddetinin kaldırılması için dava açabilir mi?

 

İddet müddeti, kadınların boşanma sonrası yeniden evlenebilmeleri için belirlenen süredir ve İslam hukukunda belirlenmiştir. Ancak, iddet müddeti uygulaması ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

 

Günümüzde birçok ülkede, kadınların iddet müddetinin kaldırılması için dava açmaları mümkündür. Bu ülkelerde, evliliklerin sona ermesinden sonra kadınların hemen yeni bir evlilik yapabilmesine izin veren yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, özellikle kadınların haklarını korumak ve onları ayrımcılıktan korumak için yapılmaktadır.

 

Ancak, iddet müddetinin kaldırılması için dava açmanın mümkün olmadığı ülkeler de vardır. Bu nedenle, ilgili ülkenin yasal düzenlemelerini incelemek ve evlilik sonrası iddet müddeti hakkında bilgi edinmek önemlidir.

 

Evlenme başvurusu nereye ve hangi belgelerle yapılır?

 

Evlenme başvurusu, genellikle çiftlerin ikamet ettikleri belediyenin evlendirme memurluğuna yapılır. Evlenme başvurusu yapmak için gerekli belgeler de ülkeden ülkeye ve hatta eyaletlere, bölgelere, şehirlere göre değişebilir. Fakat genel olarak evlenme başvurusu için gereken bazı belgeler şunlardır:

 

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)

 

Nüfus kayıt örneği

 

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

Sağlık raporu

 

Bekarlık belgesi

 

Fotoğraflar

 

Gerekli olan ücretlerin ödendiğini gösteren makbuz

 

Ayrıca, bazı ülkelerde çiftlerin belirli bir süre önce evlendirme memurluğuna başvurmaları gerekmektedir. Bu süre de ülkeden ülkeye ve hatta eyaletlere, bölgelere, şehirlere göre değişebilir. Örneğin, Türkiye'de evlenme başvurusu yapmadan önce en az 1 hafta öncesinden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Bu nedenle, evlenme başvurusu için gerekli belgelerin ve sürelerin ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine göre değişebileceğini hatırlatmakta fayda var. Çiftler, evlenme başvurusu için gerekli olan belgeler ve süreler hakkında evlendirme memurluğundan bilgi alarak işlemlerini tamamlayabilirler.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN